dimarts, 6 d’abril de 2010

Dijous es fa el Ple d'Abril


Ajuntament

Aquest dijous es celebrarà el ple corresponent al mes d'abril. Aquest serà el primer Ple de Toni Perez(ERC) que s'estrenarà substituïnt a Toni Casassas que va presentar la seva renuncia en el darrer ple de març.


L'acte es farà a la sala de plens de l'Ajuntament de Taradell a partir de 2/4 de 10 del vespre i com ja és habitual serà retransmès en directe per Ràdio Taradell.

Aquests són els punts de l'ordre del dia:

A) Propostes de dictàmens

1.- Aprovar l'acta de la sessió anterior.

2.- Aprovar, si escau, l'acceptació de la pressa de posessió del regidor Sr. Toni Pérez i Barquilla.

3.- Aprovar, si escau, inicialment la modificació de crèdits del pressupost 2010, expedient núm 1, incorporacions de crèdit.

4.- Aprovar, si escau, inicialment la modificació de crèdits del pressupost 2010, expedient núm 2, suplements de crèdits i atorgaments de crèdits extraordinaris.

5.- Aprovar, si escau, l'adjudicacio definitiva del lot núm 4, sublot núm 9, de la contractació del subministrament d'energia elèctrica a l'Ajuntament de Taradell, que va quedar desert en la licitació de la subhasta electrònica. expedient 1/2009/SUB.

6.- Aprovar, si escau, l'esborrany del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de les Masies de Roda, de Santa Eugènia de Berga i de Taradell, i de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Portal de les Guilleries, del Pla de vigilància complementària d'incendis forestals per l'any 2010.

7.- Aprovar, si escau, l'esborrany del conveni de l'actuació "Ampliació i reforma de la Biblioteca Municipal 'Antoni Pladevall i Font'" dins del protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, ambit suport a les infraestructures locals i equipaments per a un import de 200.000 EUR.

B) Mocions

8.A. - Moció

C) Comunicacions diverses al ple i control d'òrgans municipals

9.- Comunicacions diverses al ple

10.- Control d'òrgans municipals, precs i preguntes