dilluns, 26 de desembre de 2011

Aquest dimarts últim ple municipal del 2011

Ajuntament

L'Ajuntament de Taradell celebra aquest dimarts, 27 de desembre, un ple extraordinari, l'últim del 2011. La sessió començarà a 2/4 de 9 del vespre a la sala de plens. Es pot seguir en directe per Ràdio Taradell. L'ordre del dia és el següent:


A) Propostes de dictàmens

1.- Aprovar de l'acta de la sessió anterior, de 28 de novembre de 2011.

2. - Aprovació de la certificació núm.4 de les obres d'urbanització del casc antic de Taradell, 1a Fase.

3.- Aprovació de la certificació núm. 5 de les obres d'urbanització del casc antic de Taradell, 1a Fase.

4.- Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres de construcció de la piscina "Espai d'aigua a Taradell, fase 1.2".

5.- Acceptació de l'ajut de la Diputació de Barcelona per la construcció de la piscina municipal.

B) Comunicacions diverses al ple:

6.- Donar compte de l'expedient núm. 4/2011, de modificació de crèdits entre partides de despeses del mateix grup de funció.