dimarts, 12 de febrer de 2008

Dimecres és fa el Ple de Febrer

Ajuntament

Demà dimecres, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, es celebra el Ple corresponent al mes de Febrer. El Ple es fa aquesta vegada en dimecres i no en dijous, com es habitual, a causa de que demà es l’últim dia per designar els membres de les meses electorals.

El Ple començarà a 2/4 de 10 del vespre i com a punts, entre altres, hi ha la citada designació dels membres de les meses electorals per les properes eleccions, l’aprovació de la inadmissibilitat d’un recurs de reposició interposat per ERC i l’augment de les indemnitzacions i retribucions dels regidors.

Us passem l’ordre del dia del Ple.

Ordre del dia - Objecte de la Sessió

A) Propostes De Dictàmens

1.- Aprovar, si s’escau, les actes de les sessions anteriors
2.- Aprovar, si s’escau, la designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions a corts generals del dia 9 de març de 2008
3.- Aprovar, si s’escau, certificacions d’obres
4.- Aprovar, si s’escau, l’adjudicació definitiva del contracte de crèdit de 200.000,00 euros, per al finançament de part del cost de l’obra local ordinària “llar d’infants municipal la baldufa de taradell”
5.- Aprovar, si s’escau, l’adjudicació definitiva del contracte de crèdit, pòlissa de crèdit a tres anys d’1.00.000,00 euros, per finançar a l’avançada diverses obres d’inversió municipals subvencionades per la generalitat de Catalunya mitjançant subvencions plurianuals
6.- Aprovar, si s’escau, l’esborrany de conveni de col•laboració “Pacte Territorial de Promoció Econòmica i Ocupació d’Osona Sud - Alt congost 2008-2011” a signar entre diversos ajuntaments, sindicats i patronals d’osona
7.- Aprovar, si s’escau, la inadmissibilitat del recurs de reposició interposat pel grup polític municipal d’esquerra republicana de Catalunya - Acord Municipal contra l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2008
8.- Aprovar, si s’escau, l’augment de les indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes
9.- Aprovar, si s’escau, l’adhesió al protocol general del pla de concertació 2008-2011 “Xarxa Barcelona municipis de qualitat”
10.- Aprovar, si s’escau, inicialment l’expedient de modificació de la ordenança municipal reguladora de circulació de Taradell
11.- Aprovar, si s’escau, inicialment el projecte tècnic i l’estudi de seguretat i salut d’urbanització de la unitat d’actuació núm. 4 “ctra. De Balenyà”
12.- Aprovar, si s’escau, inicialment el plec de clàusules facultatives i economicoadministratives particulars i la convocatòria de concurs, del servei de manteniment de l’enllumenat públic i de les instal•lacions elèctriques de dependències municipals
13.- Aprovar, si s’escau, la ratificació de diversos decrets de l’alcaldia

B) Mocions
14.a.- Moció

C) Comunicacions Diverses al Ple i Control D’òrgans Municipals
15.- Comunicacions diverses al ple
16.- Control d’òrgans municipals. Precs i preguntes

1 comentari:

Esquerra Taradell ha dit...

En relació a la notícia del passat 23 de gener que apareixia a la secció ajuntament i que comentava la instal·lació d'unes baranes a les escales de la Plaça de les Eres, des del Grup Municipal d'Esquerra volem fer els següents aclariments:

1
Esquerra va demanar la instal·lació d'aquestes baranes durant el passat ple de 4 d'octubre de 2007, ja que, com bé es diu, hi havien hagut diverses queixes a l'Ajuntament reclamant la col·locació de baranes en aquestes escales.

2
La demanda feta per Esquerra va ser acceptada per l'equip de govern, que va dir que les instal·larien.

3
La pregunta que vam fer al ple de 17 de gener de 2008 fou per saber quina era la previsió que hi havia per posar les baranes que s'havien promès 3 mesos abans, ja que, malgrat havia passat prou temps, encara no estaven instal·lades.

Grup Municipal d'Esquerra
a l'Ajuntament de Taradell